מטרות

מימון המונים & מטרות תרומה

התוסף האחרון של MicroPayments כולל יכולת הגדרת יעדי תרומות ומימון המונים לכל עמוד תוכן. Creators can configure monetization by editing their items (פוסטים של בלוג, סרטונים, תמונות, הורדות), listed in My Assets page. Content page (blog post, video) will also show a button to Donate/Fund content owner depeding on monetization