CrowdFunding & Cele darowizn

CrowdFunding & Cele darowizn

Najnowsza wtyczka MicroPayments obejmuje możliwość konfigurowania celów darowizn i finansowania społecznościowego dla każdej strony z treścią. Twórcy mogą skonfigurować zarabianie, edytując swoje elementy (Posty na blogu, filmy, kino, darowizny), wymienione na stronie Moje zasoby.

Strona z treścią (post na blogu, wideo) wyświetli się również przycisk umożliwiający przekazanie darowizny/fundacji właścicielowi treści w zależności od ustawień monetyzacji.
Cel pokaże postęp, a finansowanie społecznościowe również publicznie wyświetli listę wszystkich sponsorów, na stronie treści.

Twórcy mogą skonfigurować finansowanie społecznościowe dla różnych posiadanych przez siebie typów postów (na wpisach na blogu, filmy, niestandardowe posty, takie jak pokoje z kamerami internetowymi, kanały transmisji na żywo). Autorzy mogą ustawić udział w finansowaniu społecznościowym, np 50% za kwotę celu, co oznacza, że ​​inni mogą przekazać darowiznę, aby uzyskać udział w ostatecznym celu.

Do finansowania społecznościowego, twórca może zawierać terminy w opisie treści. w przykładzie, twórca mógł nakręcić niestandardowy film na żądanie, podzielić się nim z crowdfunderami, a także przekazać im część zysków ze sprzedaży, w oparciu o stawkę każdego z nich. Egzekwowanie warunków/umowy wykracza poza zakres obecnej wtyczki.