CrowdFunding & Cele darowizny

CrowdFunding & Cele darowizny

Najnowsza wtyczka MicroPayments obejmuje możliwość konfigurowania celów darowizn i finansowania społecznościowego dla każdej strony z treścią.

Cel pokaże postęp, a finansowanie społecznościowe również publicznie wyświetli listę wszystkich sponsorów.

Autorzy mogą skonfigurować crowdfunding dla różnych typów postów, zgodnie z konfiguracją (Posty na blogu, filmy, niestandardowe posty) i ustaw stawkę finansowania społecznościowego, taką jak 50% for the goal amount.