CrowdFunding & Cele darowizn

CrowdFunding & Cele darowizn

Najnowsza wtyczka MicroPayments obejmuje możliwość konfigurowania celów darowizn i finansowania społecznościowego dla każdej strony z treścią. Twórcy mogą skonfigurować zarabianie, edytując swoje elementy (Posty na blogu, filmy, kino, darowizny), wymienione na stronie Moje zasoby.

Strona z treścią (post na blogu, wideo) will also show a button to Donate/Fund content owner depeding on monetization settings.
Cel pokaże postęp, a finansowanie społecznościowe również publicznie wyświetli listę wszystkich sponsorów, on the content page.

Creators can setup crowdfunding on various post types they own (on blog posts, filmy, custom posts like webcam rooms, live streaming channels). Authors can setup a crowdfunding stake like 50% for the goal amount, meaning others can donate to get a stake in the final goal.

For crowdfunding, the creator can include terms in content description. w przykładzie, creator could shoot a custom video on demand, share it with the crowdfunders and also give them part of the profits from selling it, based on each one’s stake. Enforcing the terms/contract is beyond the scope of the current plugin.