Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Z MicroPayments plugin by VideoWhisper, użytkownicy serwisu mogą zarządzać swoimi treściami cyfrowymi, w tym postami, Stron, niestandardowe posty (filmy, Zdjęcia, przesyłanie dokumentów, Pokoje) zgodnie z konfiguracją z zaplecza.

Opcje płatności obejmują konfigurację darowizn, cele darowizn, finansowanie społecznościowe i cena dostępu, aby umożliwić dostęp jako zakupy produktów WooCommerce.

Dostawcy mogą przesyłać filmy, Zdjęcia, dokumenty (zarządzany za pomocą wtyczek VideoWhisper), oprócz zarządzania dostępem i opcjami płatności za zawartość innych wtyczek.

Zawartość (niestandardowe posty) skonfigurowany z ceną, mogą być sprzedawane z integracją WooCommerce, ponieważ produkty i klienci muszą zakupić powiązany produkt, aby uzyskać dostęp do tej zawartości.

There is also a Content page that lists all content and My Content page that lists content purchased by a client.
These sections are implemented using shortcodes for easy integration into other pages, dashboards of other plugins.