நன்கொடைகள்

நன்கொடைகள்

MicroPayments plugin includes a நன்கொடை to author feature.
நன்கொடை பொத்தானை ஷார்ட்கோட் மூலம் அமைக்கலாம் மற்றும் சில இடுகை வகைகளுக்கு தானாக சேர்க்கப்படும். பொத்தான் பிரதான பணப்பையில் தற்போதைய சமநிலையையும் காட்டுகிறது.

பயனர் ஒரு ஸ்லைடருடன் எளிதாக தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். மோடல் உரையாடலில் சுயவிவரத்திற்கான இணைப்பைக் கொண்ட ஆசிரியர் பட்டி பிரஸ் படமும் அடங்கும்.

Solution can also implement நன்கொடை இலக்குகள் & crowdfunding per content item.