பணமாக்குதல்

ரசிகர்கள் பெய்சைட் – ஆன்லைன் பணமாக்குதல் வணிகம்

FansPaysite ஆசிரியர்களுக்கான பல பணமாக்குதல் விருப்பங்களை செயல்படுத்துகிறது: சந்தா அடுக்குகள், உள்ளடக்கத்தை விற்பனை செய்தல், நன்கொடைகள் / கூட்ட நெரிசல், நிமிட அழைப்புகள் அல்லது நேரடி ஸ்ட்ரீமிங்கிற்கு செலுத்தவும். PaidVideochat உடன், ஆசிரியர்கள் வெப்கேம் அறைகளை இலவசமாக அல்லது நிமிடத்திற்கு நேரடி சேவைகளை வழங்க முடியும்: லைவ் ஸ்ட்ரீமிங், 1 வழி, கட்டண தனியார் அழைப்புகளை தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்க முன் விற்பனைக்கு பயன்படுத்தலாம்…